В.Д. Директора

Слађана Иванчевић

В.д. директора јавног предузећа за развој и унапређење информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија мрежа-Мост Београд