Структура предузећа2018-10-12T20:07:14+00:00

В.Д. ДИРЕКТОР

СЛАЂАНА ИВАНЧЕВИЋ

В.Д. ДИРЕКТОРА

Вршилац дужности директора

НАДЗОРНИ ОДБОР

Игор Симић

ПРЕДСЕДНИК

Мастер правник, дипломирани официр полиције

Иван Јакшић

ЧЛАН

Мастер економиста

Маја Радојевић

ЧЛАН

Мастер економиста, дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију

Марко Кнежевић

ЧЛАН

Дејан Ераковић

ЧЛАН

ДИРЕКЦИЈА

  • Правна служба
  • Финансијко-рачуноводствена служба
  • Служба маркетинга
  • Истраживачка служба у области информисања