В.Д. ДИРЕКТОРА

СОЊА МИЛОЈЕВИЋ

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мастер дипломирани новинар

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милош Јанковић

ПРЕДСЕДНИК 

Дипломирани историчар уметности

Љубомир Марић

ЧЛАН

Мастер менаџер индустријског пословања

Маја Миленковић

ЧЛАН 

Факултет за менаџмент у трговини и банкарству на Универзитету „Јанићије и Даница Карић“

Љиљана Јанковић

ЧЛАН

Струковни економиста из области финансијског менаџмента

Милица Дакић

ЧЛАН

Професор српског језика и књижевности

ДИРЕКЦИЈА

  • Правна служба
  • Финансијко-рачуноводствена служба
  • Служба маркетинга
  • Истраживачка служба у области информисања