В.Д. ДИРЕКТОР

СЛАЂАНА ИВАНЧЕВИЋ

В.Д. ДИРЕКТОРА

Вршилац дужности директора

НАДЗОРНИ ОДБОР

Игор Симић

ПРЕДСЕДНИК

Мастер правник, дипломирани официр полиције

Иван Јакшић

ЧЛАН

Мастер економиста

Маја Миленковић

ЧЛАН

Дипломирани економиста, менаџер у банкарству

Љиљана Јанковић

ЧЛАН

Струковни економиста из области финансијског менаџмента

Дејан Ераковић

ЧЛАН

Професор српског језика и књижевности

ДИРЕКЦИЈА

  • Правна служба
  • Финансијко-рачуноводствена служба
  • Служба маркетинга
  • Истраживачка служба у области информисања