В.Д. ДИРЕКТОРА

СЛАЂАНА ИВАНЧЕВИЋ

В.Д. ДИРЕКТОРА

Вршилац дужности директора

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милош Јанковић

ПРЕДСЕДНИК 

Дипломирани историчар уметности

Иван Јакшић

ЧЛАН

Мастер економиста

Маја Миленковић

ЧЛАН 

Факултет за менаџмент у трговини и банкарству на Универзитету „Јанићије и Даница Карић“

Љиљана Јанковић

ЧЛАН

Струковни економиста из области финансијског менаџмента

Дејан Ераковић

ЧЛАН

Професор српског језика и књижевности

ДИРЕКЦИЈА

  • Правна служба
  • Финансијко-рачуноводствена служба
  • Служба маркетинга
  • Истраживачка служба у области информисања