В.Д. ДИРЕКТОРА

СЛАЂАНА ИВАНЧЕВИЋ

В.Д. ДИРЕКТОРА

Вршилац дужности директора

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милош Јанковић

ПРЕДСЕДНИК 

Дипломирани историчар уметности

Иван Јакшић

ЧЛАН

Мастер економиста

Вељко Несторовић

ЧЛАН 

Струковни инжењер машинства

Љиљана Јанковић

ЧЛАН

Струковни економиста из области финансијског менаџмента

Дејан Ераковић

ЧЛАН

Професор српског језика и књижевности

ДИРЕКЦИЈА

  • Правна служба
  • Финансијко-рачуноводствена служба
  • Служба маркетинга
  • Истраживачка служба у области информисања